Statistická šetření ČSÚ

Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ

OMEGA“, Technologická agentura ČR

Identifikace zakázky: TD03000452

Dokumenty

Výsledek projektu TD03000452 NmetC, metodika certifikovaná oprávněným orgánem  „Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ“

Výsledek projektu TD03000452 Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem

Ke stažení:

Certifikovaná metodika

Mapa

Ke stažení ve sníženém rozlišení pro tisk ve formátu A4.

Ke stažení originálním rozlišení pro tisk ve formátu A1.

Certifikace

Místo a termín realizace: Praha, Ostrava, 2017

Shrnutí

Současné společenské východisko je, že opatření a politiky ve veřejné správě by měly vést nejen v ČR, ale i v celé EU k novému hospodářskému růstu. Úspěšně čelit inovativním výzvám spočívajících v tzv. inteligentní a udržitelné ekonomice, která podporuje sociální začleňování, znamená využít i nová inteligentní řešení pro rozhodování. Nová technologie zmenší ve vybraných aplikačních případech deficit operativního rozhodovacího procesu spočívající v nedostupnosti, neaktuálnosti, anebo nepřiměřené nákladnosti obstarání podkladů. Cílem projektu je ověřit, do jaké míry může technologie zjišťování a klasifikace populace v území na základě informací agregovaných údajů z mobilních sítí vhodně doplnit, případně nahradit stávající šetření prováděná převážně Českým statistickým úřadem.

V projektu bude ověřena spolehlivost a přesnost informací zjišťovaných na základě analýz agregovaných dat mobilních sítí, zejména v aspektech

  • vztažení úhrnů ze vzorku na celkovou populaci,
  • přesnost lokalizace sledovaných jevů ve vztahu ke geograficky vymezenému území (základní sídelní jednotka),
  • stabilita v čase na základě sledovaného období (čas dne, měsíc, sezóna), a to pro jednotlivé typy řešených úloh.
Share