Využití certifikované metodiky pro stanovení podílu výkonů veřejné dopravy

Řešitelský tým, který v prosinci 2016 dokončil ve spolupráci s Ministerstvem dopravy certifikaci metodiky „Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících“, vám může nabídnou své zkušenosti při implementaci získaných poznatků. Metodika rozvíjí ITS systémy v oblasti možností zpracování signalizačních dat mobilních telekomunikačních sítí. Umožňuje stanovit podíl veřejné přepravy v přpravním proudu.


Jakým způsobem je možné metodiku využít?

Nově dostupnou informací je zejména znalost skutečných poměrů mobility osob v území, tzv. 100 % přepravní poptávky na dané přepravní relaci.

Stěžejní otázkou, na kterou nám metodika poskytuje odpověď, je, zda počet přepravených cestujících na jednotlivých přepravních relacích koreluje s počty a dynamikou celkové přepravní poptávky té které relace.

Znalosti odpovědi na tuto otázku je důležitá pro další kroky, jejichž výsledkem jsou obchodně-provozní opatření.

  • Rostou, či klesají nám počty přepravených osob v důsledku celkového snížení / zvýšení celkového počtu osob, které se v příslušné relaci přemísťují?
  • Má příslušný přepravní mód stejný tržný podíl na všech provozovaných spojích a traťových relacích, za jinak nezměněných podmínek?
  • Pokud existují rozdíly, můžeme je zdůvodnit?
  • Pokud ano, je můžeme ovlivnit?
  • Pokud jsme provedli obchodně-provozní opatření, jaký je výsledek?

Podíl přepravních výkonů veřejné dopravy

Podíl železniční veřejné dopravy

Celková denní přepravní poptávka ve směru vlakové relace Beroun Praha má v průběhu týdne konkávní průběh. Objem realizovaných přepravních výkonů spojů relace zůstává konstantní. Na základě krátkého časového úseku by bylo možné usoudit, že existuje poměrně jasně vymezená skupina cestujících, kteří představují potenciální zákazníky vlakové relace.

Lepší využití kapacit veřejné dopravy

Obsazenost a kapacita spojů Beroun – Praha

Je možné lepší organizací přepravní práce, informováním účastníků dopravní sítě, či obchodní politikou využít stávající kapacitu lépe? Teoretickým řešením situace je rozložení obsazenosti dvou navazujících spojů během dopravní špičky, jehož efekt ukazuje ilustrace. Rozložením špičkového zatížení v rámci jedné hodiny dne by vyřešilo problém nedostatečné kapacity spojů.

Až o více 20 % cestujících využívajících veřejnou dopravu

Proč lidé nevyužívají MHD?

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že existuje 20 – 24 % cest v dopravní síti, pro které je volba mezi veřejnou a individuální automobilovou dopravou uskutečněna na základě faktorů, jež nemusí znamenat zásadní zvyšování hranice výrobních možností dopravy (investice do infrastruktury, apod.). Cílenou komunikací se zákazníky, optimalizací grafikonu a zvýšováním cestovního komfortu lze ve prospěch veřejné dopravy ovlivnit poměrně významnou část přepravní poptávky.

Mohlo by vás též zajímat: VYUŽITÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY PRO STANOVENÍ ÚZEMNÍ MOBILITY OBYVATELSTVA

Navštivte webové stránky metodiky

Kontakt: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (miroslav.voznak@vsb.cz)

Share