Využití certifikované metodiky pro stanovení územní mobility obyvatelstva

Metodika rozvíjí ITS systémy v oblasti možností zpracování informací o mobilitě obyvatelstva v území s využitím signalizačních dat mobilních telekomunikačních sítí. Poskytuje standard pro zpracování nově dostupných informací. Certifikační autorita: Česká republika – Ministerstvo Dopravy.


Jaké informace požadovat?

Počet  osob v území se velmi liší v závislosti na použitém způsobu výpočtu. Na příkladu jsou dokumentovány absolutní hodnoty pro vybrané stanice (23 obcí, které se nachází na trati šetřených vlakových spojů) z pohledu počtu bydlících a počtu různě klasifikovaných vyjíždějících. Hodnoty v horní polovině grafu jsou průměrem pracovních dnů, hodnoty v dolní polovině grafu jsou průměrem víkendu.

Proč průměr nepostačuje?

Zajímá vás, kolik bydlí ve vaší obci osob? Prokázali jsme, že odpověď není tak jednoznačná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Díky měření víme, že počet není konstantní. Mění se v průběhu dní v týdnu, měsíci, sezóně. Tyto změny jsou významné. V případě zjišťování počtu vyjíždějících jsou rozdíly v jednotlivých dnech ještě významnější s dalekosáhlými dopady na možnosti interpretace závěrů o mobilitě v území.

Mohlo by vás též zajímat: VYUŽITÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY PRO STANOVENÍ PODÍLU VÝKONŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY

Navštivte webové stránky metodiky

Kontakt: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (miroslav.voznak@vsb.cz)

Share