Železniční doprava

Poskytnutí služeb cíleného výzkumu v oblasti průzkumu obsazení a návazné přepravy u vybraných vlakových spojů

Objednatel: ČD – Informační Systémy, a.s., se sídlem Praha 3 – Žižkov, Pernerova 2819/2a, Česká republika, IČ: 24829871

Smlouva o dílo ze dne 6. 6. 2014

Místo a termín realizace: Praha, Ostrava, probíhá

Shrnutí

Předmětem projektu je uzavření smlouvy pro poskytnutí služeb cíleného výzkumu v oblasti průzkumu obsazení a návazné přepravy u vybraných vlakových spojů, a to na základě agregovaných a vyhodnocených dat uživatelů mobilních telekomunikačních sítí a stanovení intervalů spolehlivosti provedených šetření. Výsledkem projektu je poloprovoz a hodnocení potenciálu projektu a podmínek pro zavedení do provozu. Pro řešení úloh byly vybrány takové železniční tratě, které reprezentují různé druhy a podmínky provozu, konkrétně příměstské, dálkové i regionální.

Závěry k využitelnosti technologie odsouhlasené objednatelem v jednotlivých řešených úlohách jsou shrnuty následovně:

  • Proložením jízdního řádu lze odhadnout s poměrně vysokou mírou přesnosti obsazenost jednotlivých spojů
  • Zjištěná obsazenost vlaku umožňuje zpřesnění modelu, který převádí jízdní doklad na konkrétní výkon
  • Data poloha/čas lze prezentovat nad mapovým podkladem a to včetně konkrétních vlaků
  • Analýzou dat lze upravit návaznosti spojů a optimalizovat GVD resp. podat návrhy objednateli
  • Data usnadňují konstrukci obchodního grafikonu, plánování
  • Výsledky projektu mají pozitivní dopad na náklady a efektivitu především v následujících oblastech kapacity spojů a jejich plánování a způsobu odbavování cestujících a návaznosti spojů na IDS
Share