Městský integrovaný dopravní systém

Řešení dopravně a regionálně plánovacích úloh s využitím agregovaných a vyhodnocených provozních a lokalizačních údajů mobilních sítí

Objednatel: ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), příspěvková organizace se sídlem Rytířská 10, Praha 1, IČO: 60437359

Smlouva o dílo ze dne 6. 6. 2014

Místo a termín realizace: Praha, 2015.

Shrnutí

Předmětem projektu bylo řešení dopravně a regionálně plánovacích úloh s využitím agregovaných a vyhodnocených provozních a lokalizačních údajů mobilních sítí ve vzorovém území. Byly poskytnuty služby cíleného výzkumu v oblasti plánování veřejné dopravy, a to na základě agregovaných a vyhodnocených dat uživatelů mobilních telekomunikačních sítí, jejich kombinace s daty Českého statistického úřadu, daty objednatele a stanovení intervalů spolehlivosti provedených šetření. Výsledkem díla je ověřená technologie pro stanovování indikátorů výskytů a pohybů skupin osob v území a čase, využitelná v systému plánování veřejné dopravy. Součástí díla je stanovení podmínek pro uplatnění ve výrobním postupu (plánování sítě Pražské integrované dopravy).

Závěry k využitelnosti technologie v jednotlivých řešených úlohách, způsobu jejich řešení, kvalitě a využitelnosti v praxi byly odsouhlaseny zhotovitelem i objednatelem a je možné je shrnout následovně:

  • Stanovení počtu osob v základních sídelních jednotkách a jejich klasifikace ve vztahu k mobilitě v čase a prostoru. Závěr: technologie je pro řešení úlohy vhodná, v praxi využitelná a dostatečně přesná.
  • Stanovení směrových počtů vyjíždějících / dojíždějících osob. Závěr: technologie je pro řešení úlohy vhodná, v praxi využitelná a dostatečně přesná.
  • Stanovení počtu cestujících na vybraných linkách. Závěr: využití technologie pro řešení úlohy je podmíněno zvýšením přesnosti počtu nastupujících/vystupujících/jedoucích jedinců na lince příslušné PID. Prezentované výsledky v kombinaci s úpravou vstupních podmínek dávají dobré předpoklady pro využití technologie i pro tento typ úloh.
  • Přiřazení tras mezi zdrojem a cílem vyjížďky / dojížďky dle dopravního módu a využití dopravní sítě. Závěr: využití technologie pro řešení úlohy je podmíněno ověřením ve vhodně definovaném zájmovém území a pro stanovení dopravního módu i zvýšením přesnosti dle předchozího bodu.
Share