Počet cestujících MDČR

Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“, Technologická agentura ČR

Objednatel: Ministerstvo dopravy ČR

Identifikace zakázky: TB0500MD011

Dokumenty: Certifikovaná metodika – specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících

Místo a termín realizace: Praha, Ostrava, 2016

Shrnutí

Předmětem projektu je metoda, jakým způsobem efektivně využívat dostupné technologie, jejichž pomocí lze sledovat počet cestujících přiřazených k vozidlu v daný čas pro danou trasu v daném bodě.

Výzkum vychází z využití v současnosti již dostupných (ale v případě Specifického odbavení cestujících doposud nevyužívaných technologií) pro sledování pohybu osob (např. data od operátorů sledující pohyb SIM karet). Výsledkem bude metoda, jakým způsobem efektivně využívat dostupné technologie, s jejichž pomocí lze sledovat počet cestujících přiřazených k vozidlu v daný čas pro danou trasu v daném bodě.

Oblasti související se specifickým způsobem odbavení cestujících a počtem přepravených cestujících, ve kterých mohou být technologie využity

  • zjištění využití daných linek a jejich kontroly vůči výkazu odbavených cestujících specifickým způsobem
  • plánování výkonu revizorů dopravců nebo přehodnocování způsobu odbavování cestujících
  • prvotní data k informacím pro správce infrastruktury pro zjištění vytíženosti dané trasy
  • efektivní odbavení cestujících se zaměřením na snížení úniku tržeb a optimalizace nákladů na odbavení cestujících a formu přepravy
  • řešení nehod v rámci IZS

Výsledky výzkumu naplňují strategický cíl č. 8 v rámci Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) ve smyslu rozvoje ITS zejména v rámci osobní dopravy a (kromě jiného) systémů.

Share