Znalosti, dovednosti, kvalita, výsledky

Poskytujeme věrohodné informace, které uživatelé dovedou interpretovat a použít.

IT4I_2Ověřili jsme, že ve většině případů vše, co potřebujeme vědět, již v nějaké formě u našich zákazníků nebo v otevřených datových zdrojích existuje. Je však třeba vědět kde hledat, rozumět co data, jež se mají stát informací, obsahují a jak byla pořízena. K poskytnutí nové, přesto však srozumitelné a věrohodné informace vede dlouhá cesta. Za tímto účelem nejen zpracováváme data velkého rozsahu, ale kombinujeme a ověřujeme různé datové zdroje. Tato problematika se nazývá „BIGDATA“.

Podle všeobecně uznávané definice jsou „BIGDATA“ soubory, jejichž velikost je mimo schopnosti zachycovat, spravovat a zpracovávat data běžně používanými softwarovými prostředky v rozumném čase (zdroj: wiki). Předpokladem k činnostem v oblasti BIGDATA je dostatečně kapacitní a výkonný hardware. Pro zpracování a analýzy se využívají různé programovací jazyky, databáze i operační systémy. Způsob pořízení, zprovoznění a konfigurace platformy pro zpracování „bigdata“ je součástí know how firem, které se problematikou zabývají.

Share