KONTAKT

  • Díky novým poznatkům o výskytech obyvatel v čase a prostoru přispíváme ke zvýšení efektivity veřejné správy a podniků s cílem zvýšit kvalitu života občanů a životního prostředí.
  • Propojujeme výkonné technologie a znalosti partnerů z akademické sféry a soukromého sektoru.
  • Naplňujeme potřebu zavádět výsledky vědy, výzkumu a inovací do praxe konkrétním obsahem.

Projekt propojuje VŠB-TU v Ostravě, ČVUT v Praze a VŠE v Praze a firmy pro účely výzkumu a vývoje v oblasti „bigdata“ s využitím infrastruktury ostravského Národního superpočítačového centra IT4Innovations, Laboratoře big data analýzy pod vedením prof. Václava Snášela.

Kombinace kompetencí a technologií z oblastí informačních technologií, telekomunikací, ekonomiky, statistiky a supercomputingu nabízí zákazníkům unikátní prostředí pro realizaci projektů, vývoj a testování nových produktů a služeb.

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

vsb_3Národní superpočítačové centrum

17. listopadu 15/2172
Ostrava – Poruba

Garant: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (miroslav.voznak@vsb.cz)

 

České vysoké učení technické v Praze

čvut_3fakulta elektrotechnická

Technická 2
Praha 6 – Dejvice

Garant: Ing. Robert Bestak, Ph.D. (robert.bestak@fel.cvut.cz)

fakulta dopravní

Na Florenci 25
Praha 1

Garant: doc. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. (pribylo@fd.cvut.cz)

 

Vysoká škola ekonomická v Praze

vše_3fakulta informatiky a statistiky

nám. W. Churchilla 4
Praha 3

Garant: Ing. Petr Mazouch, Ph.D. (mazouchp@vse.cz)

Share