Zatížení dopravní sítě

Zatížení dopravní sítě maticemi přepravních vztahů stanovuje počty přepravujících se osob na všech úsecích modelové dopravní sítě za časovou jednotku. Tento pohled na problematiku mobility doplňuje informaci poskytnutou přepravní poptávkou o způsob realizace cesty kudy se cesta uskutečnila).

Dopravní síť je možné dále analyzovat a informaci „kudy se cesta uskutečnila“ doplnit o informaci „jak se cesta uskutečnila“. V praxi je tento výstup využíván zejména pro stanovení zatížení liniové stavby dopravou.

Zatížení

Zatížení

Rozlišujeme následující druhy dopravy:

  • Silniční a železniční doprava (SZD)
  • Individuální automobilová doprava (IAD)
  • Linková autobusová doprava (LAD)
  • Železniční doprava (ZD)
  • Městská hromadná doprava (MHD)
  • Nákladní (silniční) doprava (NSD)
Share