Přepravní poptávka

Odkud a kam se lidé během dne přemísťují?

 

Přepravní poptávka reprezentuje soubor přemístění, které obyvatelé v daném území vykonají. Jedná se především o vyjížďku a dojížďku do zaměstnání a škol.

Přepravní poptávka je obvykle vyjádřena jako jednosměrná relace z počátečního bodu cesty do koncového bodu cesty. Výsledkem je matice přepravních vztahů v území.

 

MěřeníGrafy zobrazují výsledky dvou metod výpočtu (ČSÚ a skutečnost měření). Absolutní počet vyjíždějících do hlavního spádového centra (pravý horní roh) se liší jak je zřejmé z analýzy počtu vyjíždějících. Je však významně jiný i podíl vyjíždějících do spádového centra. Světlá část výsečových grafů reprezentuje podíl vyjíždějících do spádového centra. Tmavá část výsečových grafů reprezentuje podíl vyjíždějících jinam než do hlavního spádového centra.

Share