Počet bydlících

Zajímá vás, kolik bydlí ve vaší obci osob? Prokázali jsme, že odpověď není tak jednoznačná, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Počet obyvatel
Počet obyvatel

K zodpovězení této otázky slouží výstup, který umožňuje vyčíslit kolik osob se nacházelo v příslušném časovém rozmezí ve stanici. Stanice má z prostorového hlediska fixní charakter a je chápána jako místo vykonávání aktivit.  Počet osob zdržujících se přes noc ve stanici „domov“, která je prostorově reprezentovaná například územím obce, je považován za „bydlící“. Díky měření víme, že počet není konstantní. Mění se v průběhu dní v týdnu, měsíci, sezóně. Tyto změny jsou významné.

Počet bydlících
Počet bydlících
Share