Nové informace

Výsledky naší práce demonstruje následující příklad.

Díky mobilním sítím jsme potvrdili, co statistici, regionalisté a ekonomové tuší:

  1. Skutečnost počtu obvykle bydlících se liší významně nejen v závislosti na místě, ale i čase, době a délce pozorování.
  2. Významný počet obyvatel mění v průběhu týdne své místo přenocování a to zdaleka nejen o víkendu.
  3. Za svými denními rutinami vyjíždí 80% populace, zatímco sčítání lidí bytů a domů deklaruje pouze 20%.
Významné pro využití podniky a veřejnou správou je, že umíme provázat nové informace s informacemi stávajícími a říci kde, kdy a o kolik.
cz2

Nová technologie využití informací ze signalizačních dat telekomunikačních sítí společně s oborově specifickými daty, umožňuje zmenšit informační deficit v procesu rozhodování veřejného i soukromého sektoru. Technická architektura systému zajišťujícího vyhodnocení dat znemožňuje jeho zneužití z pohledu ochrany soukromí jednotlivců.

Plošný, homogenní a dlouhodobě udržitelný zdroj informací. Každá událost v mobilní síti, ať již vyvolána uživatelem mobilního terminálu či vynucená sítí, je zaznamenána a uchována.
Share