Certifikovaná metodika – specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících

Dne 21.12.2016 bylo Ministerstvem dopravy ČR vydáno osvědčení o uznání certifikované metodiky, která popisuje způsob stanovení dopravních výkonů z lokalizačních a provozních údajů mobilních sítí, využití metodiky je především ve veřejné dopravě, kde je potřebné stanovit počet přepravených cestujících a tím pádem i konkrétních dopravců na výkonu dopravního proudu. Metodika „Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících“ je výsledkem řešení výzkumného projektu č. TB0500MD011, realizovaného v rámci program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“, Technologická agentura ČR.

Share