2016-04-19 Deutsche Telecom nabízí středoevropským státům systém řízení dopravy a krizových situací vyvinutý v ČR

Velkým oceněním pro české inženýry, analytiky a vývojáře je volba společnosti Deutsche Telekom, která si vybrala řešení Central Europe Mobility Atlas a bude jej implementovat v dalších evropských zemích. Tento systém vyvinul český T-Mobile ve spolupráci s VŠB -Technickou univerzitou Ostrava, a to v rámci platformy Centra pro rozvoj dopravních systémů (RODOS). Deutsche Telekom ho představil dnes na konferenci Transport Research Arena (TRA) 2016 ve Varšavě.

http://www.t-press.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/deutsche-telekom-nabizi-stredoevropskym-statum-system-rizeni-dopravy-a-krizovych-situaci-vyvinuty-v-cr.html

Share