Získávání informací o pohybu populace z mobilních dat

Díky novým poznatkům o chování obyvatel v čase a prostoru zvyšujeme efektivitu veřejné správy a podniků v ČR s cílem zvýšit kvalitu života občanů a životního prostředí.

Od roku 2014 propojujeme výkonné technologie a znalosti partnerů sdílením kompetencí VŠB-TU Ostrava, ČVUT v Praze, VŠE v Praze a soukromého sektoru.

Naplňujeme potřeby zavádět výsledky VaV do praxe konkrétním obsahem.

Dne 21.12.2016 bylo Ministerstvem dopravy ČR vydáno osvědčení o uznání certifikované metodiky. Metodice „Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících“ je věnován zvláštní oddíl těchto stránek.

Share